BBB - רמת ישי

התקנת מערכת למוזיקת רקע.
התקנת מסכי טלויזיה ומקרנים + קומת גלריה עם אפשרות להפרדה מוחלטת משאר המסעה על מנת לערוך אירועים פרטיים/עסקיים.